Integritetspolicy

Vi skyddar era personuppgifter enligt gällande regelverk. Den tidigare Personuppgiftslagen, PuL, har ersatts av EU:s GDPR, General Data Protection Regulation. GDPR innebär ett ännu starkare skydd av era personuppgifter.

Personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om er, så som företagsnamn, namn, adress, organisationsnummer/VAT-nummer, kontaktperson, telefonnummer och e-postadress. Detta är nödvändigt för att kunna hantera er beställning och för att kunna leverera produkterna till er. Era uppgifter kan används för viss marknadsföring från oss eller för information till er från oss.

Sekretess och säkerhet

Vi tillämpar vid varje tillfälle gällande integritetslagstiftning när vi behandlar era personuppgifter. Den rättsliga grunden för hantering av era personuppgifter styrs av gällande lagstiftning, intresseavvägning och samtycke, i nämnd ordning. Samtycke innebär att vi måste kontakta er för att få ett klart godkännande från er. De personuppgifter och krypterade bankortsdetaljer som lämnas i vår webbshop skyddas även av gällande banksekretess. Detta är en inbyggd funktion i systemet.

Cookies

Våra webbplatser använder s.k. session cookies. Session cookies används för att förbättra webbplatsen för användaren och kan t.ex. innebära att produkter som lagts i kundvagnen inte försvinner när ni surfar runt i webbshopen. Dessa cookies lagras inte permanent i din dator utan raderas när du stänger din webbläsare. Vi sparar ingen personlig information via session cookies.

Hur länge?

Era personuppgifter kommer i överensstämmelse med gällande lag, bokföringslagen, att sparas i 7 år för att sedan raderas permanent.

Om det skulle uppstå en situation som kräver ytterligare personuppgifter för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande gentemot er, så kommer vi att fråga er om dessa. Denna typ av uppgifter sparas endast så länge behovet finns.

Tredje part

För transportändamål uppger vi till transportören, tredje part, endast de uppgifter som är direkt nödvändiga för att produkterna skall kunna levereras till er. Utöver detta lämnas aldrig era personuppgifter vidare till tredje part, om vi inte är skyldiga att göra så enligt gällande lagstiftning.

Tredje land

Med tredje land avses land utanför EU eller EES. För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot er som kund, med avseende på transport och leverans av beställd produkt, kan det vara nödvändigt att transportör i tredje land får tillgång till vissa uppgifter. D.v.s. en leveransadress, kontaktperson, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna används endast för att kunna levererar sändningen till er.

Intrång

Enligt GDPR skall intrång rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten. Om ett intrång innebär en allvarlig risk för er som person kommer vi att informera er om händelsen.

Ansvarig

Personuppgiftsansvarig är Lectus Produktion AB med organisationsnummer 556297-0029. Ni kontaktar oss via e-post, info@lectusproduktion.se eller via telefon 0499-44844.

Ni har rätt att begära ut era uppgifter, göra en ändring i personuppgifterna eller få era uppgifter raderade. Om det inte finns laglig grund för att behålla era personuppgifter, så kommer dessa att tas bort permanent.

Klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att kontakta Integritetskyddsmyndigheten.

Dataförordningen GDPR i sin helhet hittar ni här:   https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/forordningstexten/