FAQ

Svar:

 • Fällpallen STOCKHOLM II är testad och godkänd av SP – Sveriges Tekniska forskningsinstitut enligt ISO 7173:1989 Furniture – Chairs and stools – Determination of strength and durability, för en användarvikt av 110 kg.
 • Fällpallen NEW YORK är testad och godkänd enligt samma norm men för en användarvikt av 130 kg.
 • Fällpallen CHICAGO och barnpallen SNUPI är tillverkade av samma material och komponenter som används till STOCKHOLM II, men är kompakta, och klarar en användarvikt på 110 kg.

Svar:

 • Fällpallarna kan mycket väl användas ute men bör förvaras inomhus.
 • Om fällpallarna är avsedda för permanent utomhusbruk rekommenderar vi att de lackeras med ett lager klarlack för att helt försluta originallacken. Vi erbjuder detta mot ett pristillägg.
 • När fällpallarna används ute är det viktigt att de placeras på ett plant och stabilt underlag. Detta för att undvika att fällpallen belastas ojämnt. Extrem snedbelastning kan i värsta fall leda till deformation av fällpallens underdel.
 • Undvik att placera fällpallen i t.ex. grus eller sand eftersom det kan leda till att lacken runt pallens plastfot kan repas.

Svar: Fällpallarna kan vid behov göras rena med ljummet vatten, lite milt tvåltvättmedel och en trasa.

OBS! Lösningsmedel eller kemikalier får inte användas!

Vid behov kan man justera friktionen i gångleden. Man tar då bort den plastplugg som sitter i gångleden och justerar bulten som håller ihop gångledshalvorna. För detta behövs en 6 mm. insexnyckel och en 13 mm. hylsnyckel.

Svar: Ytterst osannolikt! Både fällpallens plastfot och trolleyhjulen har hårdheten 90 Shore. Det är så högt man kan gå i hårdhet utan att göra avkall på komfort och känsla. Detta eliminerar också risken för att plasten skulle ”blöda”, och lämna någon form av märken på golvet.

Svar: Här måste man ha klart för sig att fällpallens sits inte har någon stoppning! De brandsäkerhetsregler som gäller för möbler avser möbler med stoppning. Det finns därför ingen rimlig anledning att testa fällpallarna utifrån brandsäkerhetssynpunkt.
Generellt kan sägas att pallens stativ är tillverkat av aluminium. Aluminium smälter vid ca. 660 grader Celsius. Aluminium kan brinna men först vid mycket hög temperatur, över 2000 grader C. Vid utvecklad brand i ett rum kan temperaturen efter 30 minuter vara ca. 800 grader C. Vid en normal brand kommer därför rörstativet att smälta.
Våra fällpallar är pulverlackerade. De lackpulver vi använder är klassade som icke brandfarliga och är inte giftiga.
Sitsen är tillverkad av en polyester kompositväv av mycket hög kvalitet. Vid en normal brand kommer sitsen att brinna och smälta. Våra egna prov visar att det är relativt svårt att antända sitsen med öppen låga, i vårt fall gasbrännare. Sitsen brinner och smälter så länge den utsätts för öppen låga. När lågan tas bort så slocknar sitsen. Sitsmaterialet är dock inte klassat som ”non flammable”. Sitsväven innehåller därför inga bromerade flamskyddsmedel, vilket är en fördel för vår miljö! Materialets datablad anger en arbetstemperatur som sträcker sig från -30 grader till +70 grader.
De plastdetaljer som finns på fällpallen är tillverkade av TPE, Thermoplastic Elastomer. Materialet är klassat som ”non hazardous”. Temperaturen för sönderfall är 260 grader C. Vid en normal brand  kommer dessa att brinna. Precis som alla andra plaster avger de då gaser och rök som är giftiga. Den totala mängden plastdetaljer på en fällpall är starkt begränsad.

Svar: Ja.

STOCKHOLM II och CHICAGO är de som lämpar sig bäst för den händige gör-det-självaren.

 1. Vi föreslår att man lägger pallen hopfälld på ett bord. Täck gärna bordet med en handduk, badlakan eller liknande för att skydda både pallen och bordet. Notera redan nu hur sitsen sitter – med sömmarna synliga när pallen är hopfälld!
 2. Använd en 5 mm. insexnyckel för att lossa skruvarna (2 st.) som håller det översta staget som går genom kanalen i sitsen. Håll stagets ena ände fixerad mot pallens stativrör medan du försiktigt för ner stagets andra ände, ner mot gångleden. Lyft inte änden uppåt utan låt den följa stativröret ner mot gångleden. Här kan det ibland behövas en andra person som försiktigt vidgar gapet mellan stativrören för att staget inte skall repa lacken. Använd inte våld för att öka gapet mellan stativrören! Det kan leda till att gångleden spricker. Gångleden är stum och är inte konstruerad för att ta upp hög kraft i den riktningen.
 3. Ta ut staget ur kanalen i sitsen och lägg staget åtsidan. Vänd sedan på pallen och demontera det andra staget på samma vis.
 4. Monteringen av den nya sitsen sker sedan i omvänd ordning.
 5. Kom ihåg hur sitsen skall sitta – med sömmarna synliga när pallen är hopfälld! Sätt bara i sitsskruvarna med fingerkraft när du sätter stagen på plats.
 6. Först när bägge stagen är på plats drar man fast sitsskruvarna med insexnyckeln.

Sitsen på NEW YORK-fällpallen kan bytas på samma sätt, men notera att NEW YORK är tillverkad av grövre rör i rörstativet vilket gör att det kan vara svårare att få ut stagen från stativrören.
SNUPI barnpallen är mycket kompakt och stativrören har korta raksträckor. Ovan metod är därför inte lämplig för SNUPI.

Svar: Ja, på sätt och vis. Vi använder givetvis maskiner i tillverkningen men vår fällpallsproduktion är inte på något vis automatiserad. Fällpallarna tillverkas av aluminium, ett material som ibland kallas för ”the living material.” Trots att vi alltid använder oss av material, med sedan tidigare fastlagda tekniska specifikationer, så kan vi ibland få mindre variationer i utfallet av de olika arbetsmomenten. För att kompensera för detta kan det krävas smärre justeringar under produktionens gång.

Svar: Ja. Vi har sedan introduktionen av STOCKHOLM II, 1995, de exklusiva rättigheterna till samtliga fällpallsmodeller och tillbehör designade av A&E Design i Stockholm.

Svar: Ja. 12 månaders garanti som gäller material och produktionsfel.

Svar: Rätt använda och skötta så håller dom i många år. Det finns ett stort antal museer som har fällpallar som är 7-10 år gamla.

Mönsterås, juni 2015 Lectus Produktion AB